2013-08-08

VÄSTRA BRO 4F12

Bröderna Widerströms Torvfabrik
Nedlagd torvbana spårvidd 600 mm.

Nedlagd torvindustri sedan länge. Trots detta står torvströfabriken kvar i gott skick på fabriksplanen intill landsvägen. Anläggningen håller dock på att växa igen. Ut på den utbrutna torvmossen Knäsjöfly ligger ännu ett spårsystem, spårvidd 600 mm. Trots att fabriken redan var nedlagd byggdes fabrikens mycket långa ramp upp i slutet av 1980-talet och står således i gott skick. Vid rampens mossände ligger två växlar och här står fortfarande banans lok kvar i rostigt skick.

Den ännu kvarstående torvströfabriken i Västra Bro. Foton från 2013.

Fabrikens ramp är ovanligt lång och flack och återuppbyggdes märkligt nog fast fabriken lagts ned.

Ett enkelt motorlok av småländsk smedkonstruktion står ännu kvar på ett stickspår vid besök år 2013.

TORSTAMÅLA 4F6

Lennart Roos Torvströfabrik
Torvindustrimuseum med torvbana spårvidd 600 mm.

Nedlagd torvindustri som numera drivs som torvindustrimuseum. Fabriken är intakt sedan nedläggningen med den kvarliggande 600-banan ut på Torstamåla fly. Här förevisas fabriken vid några sommartillfällen och besökarna erbjuds även en utfärd på torvbanan. Banans lok med Petter-motor är renoverat och hela anläggningen är i gott skick och så gott som oförändrad sedan torvdriften.

Fabriksrampen vid Torstamåla Torvmuseum år 2013. Intill fabriksrampen leder ett stickspår in i fabriken i markplan där lok och vagnar förvaras.

Ett hembyggt lok finns kvar sedan nedläggningen och är renoverat och används vid passagerarturerna ut på mossen.

I mosskanten delar sig linjen i två. Äldre växlar från en tidigare linjesträckning ligger kvar här.

RÅSA 5F5

Råsa Torv AB
Torvbana spårvidd 600 mm i drift.

Vid Råsa Torv AB används fortfarande 2013 uteslutande spårdrift på mossen, något som idag får anses unikt i småbanesverige. Ut från fabriken leder ett i huvudsakt rakt huvudspår med rälsvikt 7kg/m. Vid torvbärgningen används ett löst flyttbart spår som läggs ut invid den upplagda och presenningstäckta torvblockstacken på tegen.
Loket drar flera torvvagnar med nätskrov vid torvbärgningen. Det finns också ett stångkopplat tågsätt med flakvagnar som används vid rälsförflyttningar.

Linjen går rakt ut på mossen efter en liten kurva intill fabriken i Råsa. Foton från 2013.

Driftsloket är tillverkat av AB Vaggerydsgrävare på 1980-talet och har dieselhydraulisk drivning.

Ute på tegarna förbinds det temporärt utlagda spåret med en kurva och klätterväxel.

2012-11-22

SVENSBO

Svensbo Torvströfabrik
Torvbana spårvidd 600 mm, nedlagd.

Svensbo Torvströfabrik är nedlagd sedan 1965, men man hade torvtransporter på 600-bana med lokdrift. Själva banan kvarligger till största delen ute på mossen, utom ca 100 meter närmast fabriken. Spåret utgörs av klen räls på plåtslipers och det är i det närmaste helt övervuxet och svårlokaliserat. Banan saknade växlar så sidospåren, som kvarligger, skarvades in direkt i huvudlinjen vid behov. Fabriken står kvar i relativt gott skick men fabriksrampen är nästan helt bortruttnad.

Banans lok finns sedan 1990 vid Närsen-Grontjärns Järnväg där det har renoverats. Inga rester av de dubbelflänsade vagnar som loket drog finns kvar, annat än ett hjulpar.

Svensbo Torvströfabrik i oktober 2012.

Fabrikens ramp börjar falla samman.

Ut på mossen leder ännu den otroligt övervuxna 600-banan. Detta är ett av de mest framträdande partierna spår.

UPPLAGDA OBJEKT


Här nedan finner du alla hittills upplagda spårobjekt som finns i industribanebloggen. Klicka på länken så kommer du till det objekt som du vill titta närmare på. Listan är sorterad i alfabetisk ordning efter namnet på spårobjektet.

BARREBACKEN 9E16
ELENSHYLTE 4E16
HOLMEBO 5E8
HÄLLARYD 6E7
HÄRLINGSTORP (RÖDE MOSSE) 8D31
INGVALDSTORP 10E25
KILHULT 4D34
KOHULT 6E40
KVIGHULT 6E20
RUNKARP 4D22
RYTTAREN 7D19
RÅSA 5F5
SNÖBERGSMOSSEN 10Exx
SPINKAMÅLEN 6E41
STORAHOLME 4Eny
SVENSBO
TORSTAMÅLA 4F6
VIREHULT 4D27
VÄSTRA BRO 4F12
ÖSTERFÄRNEBO 12H32

2010-02-18

RUNKARP 4D22

Södra Ljunga Torvströfabrik
Torvtäkt i drift, 600 banan riven.

Torvtäkten påbörjades 1947 då man anlade en bana ut på mossen med ett antal stickspår, samt en torvströfabrik. Några år in på 1950-talet inköptes ett motorlok från Lagans Textilfabriks AB. Loket ägs sedan 1998 av Närsen - Grontjärns Järnväg.

Tippvagnarna var försedda med träkorgar. Den sista träbaljan som stod inne i torvladan hade klarat sig fint från väder och vind och de sista resterna av banan och vagnar hamnade på Norregårdsbanan i Lagan. Torvmossen är i drift fortfarande då torven säljs till Holland. Fast nu med traktordrift.

Södra Ljunga Torvströfabrik fotograferad år 2008 av Tuva Nordlund (tre bilder).En av de sista träkorgarna till banans tippvagnar låg inne i fabrikens torvmagasin.

År 1998 köptes loket och hämtades till NGJ.

2010-01-29

ÖSTERFÄRNEBO 12H32

AB Österfärnebo Torvströfabrik
Nedlagd och delvis riven torvbana, spårvidd 600 mm.

Torvströfabrik anlagd 1938. Intill den ursprungliga lilla torvfabriken anlades senare en lite större fabrik, vilken var i drift fram till 1971. Den lilla fabriken har spår i markplan och finns kvar i långt gånget förfall. Tyvärr nedbrann den senare fabriken under 2000-talets början, och kvar finns diverse transmissioner och betongplintar.

En bit ut på Karinmossen leder en 600-bana och på ett stickspår vid den forna fabriksrampen stod motorloket ännu avställt till år 2011, då det hämtades av en industribaneentusiast.

Växeln för stickspåret vid torvfabriksrampen och linjen mot mossen. Till höger anas den äldre fabriken. Foton från 2006. Växeln lär vara borta idag.

Det avställda motorloket i Österfärnebo, som försvann 2011.

Efter branden återstår bara betong och metall av den nyare fabriken.