2013-08-08

VÄSTRA BRO 4F12

Bröderna Widerströms Torvfabrik
Nedlagd torvbana spårvidd 600 mm.

Nedlagd torvindustri sedan länge. Trots detta står torvströfabriken kvar i gott skick på fabriksplanen intill landsvägen. Anläggningen håller dock på att växa igen. Ut på den utbrutna torvmossen Knäsjöfly ligger ännu ett spårsystem, spårvidd 600 mm. Trots att fabriken redan var nedlagd byggdes fabrikens mycket långa ramp upp i slutet av 1980-talet och står således i gott skick. Vid rampens mossände ligger två växlar och här står fortfarande banans lok kvar i rostigt skick.

Den ännu kvarstående torvströfabriken i Västra Bro. Foton från 2013.

Fabrikens ramp är ovanligt lång och flack och återuppbyggdes märkligt nog fast fabriken lagts ned.

Ett enkelt motorlok av småländsk smedkonstruktion står ännu kvar på ett stickspår vid besök år 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar