2013-08-08

TORSTAMÅLA 4F6

Lennart Roos Torvströfabrik
Torvindustrimuseum med torvbana spårvidd 600 mm.

Nedlagd torvindustri som numera drivs som torvindustrimuseum. Fabriken är intakt sedan nedläggningen med den kvarliggande 600-banan ut på Torstamåla fly. Här förevisas fabriken vid några sommartillfällen och besökarna erbjuds även en utfärd på torvbanan. Banans lok med Petter-motor är renoverat och hela anläggningen är i gott skick och så gott som oförändrad sedan torvdriften.

Fabriksrampen vid Torstamåla Torvmuseum år 2013. Intill fabriksrampen leder ett stickspår in i fabriken i markplan där lok och vagnar förvaras.

Ett hembyggt lok finns kvar sedan nedläggningen och är renoverat och används vid passagerarturerna ut på mossen.

I mosskanten delar sig linjen i två. Äldre växlar från en tidigare linjesträckning ligger kvar här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar