2010-01-19

RYTTAREN 7D19

Föreningen Ryttarens Torvströfabrik
Torvbana spårvidd 600 mm i föreningens drift.

Ryttarens Torvströfabrik grundades redan 1906 och ägdes, sedan flera årtionden, fortfarande under slutet av 1990-talet av Hasselfors Garden AB, då den lades ned. De sista åren hade åtskilliga kilometer spår hunnit rivas, av de en gång cirka milen långa spårsystemen till de olika mossarna.

1999 bildades en förening med syfte att bevara fabrik och järnväg, och att kunna visa dessa i drift. Industrin är idag ett levande museum, och järnvägssträckan uppgår till drygt tre kilometer trafikabel bana. Flera olika lok finns.
Besök föreningens hemsida här!

Fabriken i Ryttaren med rampen upp till torvmagasinet. Foton från maj 2007.

Det unika bensinelektriska loket är klart för en tur ut på mossen.

Rundgång vid slutet av den normalt trafikerade sträckan.

Vid museet finns idag ett flertal lok i samlingen. Flera är körbara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar