2010-01-19

BARREBACKEN 9E16

Hults Torvströfabrik
Torvbana spårvidd 600 mm i drift.

Hults Torvströfabrik är i drift, med torvtransporter på 600-bana med lokdrift. Loket är ursprungligen ett Austro-Daimlerlok från 1920-talet, som försetts med en torvvagnskorg. Två torvvagnar är kopplade till loket. I övrigt finns några trallor.

Fabrikens ramp är ovanlig. Eftersom den är relativt flackt uppbyggd kan hela tågsättet köras in i fabriken för egen maskin. Detta är möjligt tack vare det högt belägna mossplanet. På senare år har ett flertal av mossens torvlador monterats ner.

Hults Torvströfabrik.

Fabrikens ramp är ovanligt flackt uppbyggd, ut från mossens högplan och in i fabrikens torvmagasin.

Ute på den öppna Hultamossen ligger ett rikt förgrenat spårsystem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar