2010-01-13

HOLMEBO 5E8

Holmebo Torv AB
Torvbana spårvidd 600 mm i drift.

Torvbanan i Holmebo sjunger på sista versen. En del spår på mossens norra del är upprivna och den dubbelspåriga bangården vid torvladan, som hade många växlar och ett spårkors, är decimerad sedan början av 2000-talet. Ett par av loken är helt avställda. Det gamla Bergbolagenloket är enda driftslok ännu 2013, och det har fått hjulaxlarna utbytta.

Avställd rullande material vid torvladans inlastning våren 2007. Linjen från mossens norra del kom in från höger i bilden.

En nydragen bandel går till en mycket provisorisk utlastning, där torven hämtas med traktor till en elevator för transport in i fabriken.


Video från 1997 med lastning och inkörning av ett torvtåg med det hembyggda loket. Notera att man kör över en enkel klätterväxel och att bangården vid torvladan fanns kvar. Tåget kör ut på linjen igen, eftersom en växel på bangården låg fel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar