2010-01-13

HÄLLARYD 6E7

Hällaryds Torvströfabrik/Mullmäster AB
Nedlagd och riven torvbana spårvidd 600 mm.

Torvbanan som utbyggdes under 1990-talet har numera rivits upp och man har helt övergått till traktordrift på mossen. En hel del räls köptes in i slutet av 1990-talet, bl.a. från Mullmäster AB vid Larstorp 7E9, och en helt ny bandel byggdes till ett utökat täktområde. Den gamla linjen revs. Opel-loket såldes till en hobbybana i Bodafors. Det vidaresåldes i mitten av 2000-talet till en annan hobbybana i Tranås.

Dieselhydrauliskt lok byggt av Stockaryds Mekaniska Verkstad väntar på nya arbetsuppgifter en vårdag i Hällaryd 2007.

Den nyare linjen mot det nya brytningsområdet.

Det gamla Opel-loket kvarstod länge efter avställningen i Hällaryd. Först som här i lokstallet, sedan bakom fabriken under bar himmel, innan det såldes.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar