2012-11-22

SVENSBO

Svensbo Torvströfabrik
Torvbana spårvidd 600 mm, nedlagd.

Svensbo Torvströfabrik är nedlagd sedan 1965, men man hade torvtransporter på 600-bana med lokdrift. Själva banan kvarligger till största delen ute på mossen, utom ca 100 meter närmast fabriken. Spåret utgörs av klen räls på plåtslipers och det är i det närmaste helt övervuxet och svårlokaliserat. Banan saknade växlar så sidospåren, som kvarligger, skarvades in direkt i huvudlinjen vid behov. Fabriken står kvar i relativt gott skick men fabriksrampen är nästan helt bortruttnad.

Banans lok finns sedan 1990 vid Närsen-Grontjärns Järnväg där det har renoverats. Inga rester av de dubbelflänsade vagnar som loket drog finns kvar, annat än ett hjulpar.

Svensbo Torvströfabrik i oktober 2012.

Fabrikens ramp börjar falla samman.

Ut på mossen leder ännu den otroligt övervuxna 600-banan. Detta är ett av de mest framträdande partierna spår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar