2010-02-18

RUNKARP 4D22

Södra Ljunga Torvströfabrik
Torvtäkt i drift, 600 banan riven.

Torvtäkten påbörjades 1947 då man anlade en bana ut på mossen med ett antal stickspår, samt en torvströfabrik. Några år in på 1950-talet inköptes ett motorlok från Lagans Textilfabriks AB. Loket ägs sedan 1998 av Närsen - Grontjärns Järnväg.

Tippvagnarna var försedda med träkorgar. Den sista träbaljan som stod inne i torvladan hade klarat sig fint från väder och vind och de sista resterna av banan och vagnar hamnade på Norregårdsbanan i Lagan. Torvmossen är i drift fortfarande då torven säljs till Holland. Fast nu med traktordrift.

Södra Ljunga Torvströfabrik fotograferad år 2008 av Tuva Nordlund (tre bilder).En av de sista träkorgarna till banans tippvagnar låg inne i fabrikens torvmagasin.

År 1998 köptes loket och hämtades till NGJ.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar